ܦܐܬܬ̈ܐ ܣܕܝܪ̈ܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ

Jump to navigation Jump to search

ܓܠܝܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܢܝܢ ܐܢܘܢ ܘܚܘܕܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܒ 05:02, 4 ܒܬܡܘܙ 2020. ܡܬܚܐ ܥܠܝܐ ܕ 5,000 ܦܠܛ̈ܐ ܐܝܬ ܒܐܣܢܐ.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ‎‏ (8 ܣܕܪ̈ܐ)
 2. ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ‎‏ (5 ܣܕܪ̈ܐ)
 3. ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ‎‏ (5 ܣܕܪ̈ܐ)
 4. ܨܘܡܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 5. ܣܦܪܐ ܕܝܘܢܢ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 6. ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 7. ܓܒܪܐܝܠ (ܡܠܐܟܐ)‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 8. ܣܦܪܐ ܕܚܙܩܝܐܝܠ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 9. ܣܦܪܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 10. ܐܠܗܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 11. ܣܦܪܐ ܕܐܫܥܝܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 12. ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 13. ܥܡܘܣ (ܢܒܝܐ)‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 14. ܣܦܪܐ ܕܐܪܡܝܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 15. ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 16. ܣܦܪܐ ܕܥܡܘܣ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 17. ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܡܘܣܩܒܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 18. ܣܦܪܐ ܕܬܫܒܚܬ ܬܫܒܚܬܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 19. ܣܦܪܐ ܕܝܘܐܝܠ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 20. ܡܝܟܐܝܠ (ܡܠܐܟܐ)‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 21. ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܝܠ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 22. ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 23. ܣܦܪܐ ܕܗܘܫܥ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 24. ܣܦܪܐ ܕܡܠܟܐ ܬܪܝܢܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 25. ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 26. ܣܦܪܐ ܕܡܢܝܢܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 27. ܒܡܩܘ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 28. ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 29. ܣܦܪܐ ܕܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 30. ܢܘܪܒܝܓ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 31. ܣܦܪܐ ܕܟܗܢܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 32. ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 33. ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 34. ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 35. ܣܦܪܐ ܕܡܦܩܢܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 36. ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 37. ܣܦܪܐ ܕܐܘܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 38. ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 39. ܣܦܪܐ ܕܡܠܐܟܝ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 40. ܣܦܪܐ ܕܕܝܢܐ‎‏ (4 ܣܕܪ̈ܐ)
 41. ܣܦܪܐ ܕܡܬܠܐ‎‏ (3 ܣܕܪ̈ܐ)
 42. ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ‎‏ (3 ܣܕܪ̈ܐ)
 43. ܚܝܕܠ‎‏ (3 ܣܕܪ̈ܐ)
 44. ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ‎‏ (3 ܣܕܪ̈ܐ)
 45. ܣܦܪܐ ܕܙܟܪܝܐ‎‏ (3 ܣܕܪ̈ܐ)
 46. ܫܝܪܢܐܟ (ܡܕܝܢܬܐ)‎‏ (3 ܣܕܪ̈ܐ)
 47. ܣܦܪܐ ܕܚܓܝ‎‏ (3 ܣܕܪ̈ܐ)
 48. ܥܝܢܘܪܕܐ‎‏ (3 ܣܕܪ̈ܐ)
 49. ܡܕܝܕ‎‏ (3 ܣܕܪ̈ܐ)
 50. ܫܝܪܢܐܟ (ܗܘܦܪܟܝܐ)‎‏ (3 ܣܕܪ̈ܐ)

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)