ܒܡܩܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܡܩܘ

ܒܡܩܘ (ܦܪܢܣܐܝܬ: Bamako) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܡܐܠܝ܂ ܐܝܬ 1,690,471 ܐܢܫ̈ܐ ܒܒܡܩܘ ܝܘܡܢܐ܀