ܐܠܗܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ

ܐܠܗܐ ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕܬܐܒܝܠ ܕܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܟܠ ܬܘܕܝܬܐ ܐܒܪܗܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܐܣܠܐܡ܀

ܝܗܘܕܝܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܝܗܘܕܝܘܬܐ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ "ܝܗܘܗ" (ܥܒܪܐܝܬ: יהוה‎) ܘܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܡܪܝܐ. ܝܗܘܕܘܝ̈ܐ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܗ ܕܝܗܘܗ܇ ܟܕ ܝܗܘܕܘܝ̈ܐ ܢܬܠܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܐܬܩܪܐ "ܐܠܗܝܡ" (ܥܒܪܐܝܬ: אֱלהִים)܀

ܡܫܝܚܝܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ܇ ܘܐܝܬܐܘܗܝ ܐܒܐ ܫܡܝܢܐ ܕܟܠ ܢܫܘܬܐ. ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܦ ܐܡܪܝܢ "ܡܪܝܐ" ܠܢܬܠܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ܀

ܐܣܠܐܡ[ܫܚܠܦ]

ܒܐܣܠܐܡ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ "ܐܠܗ" (ܥܪܒܐܝܬ: الله). ܫܡܐ ܗܢܐ ܐܬܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒܩܘܪܐܢ܀