ܐܠܗܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ

ܐܠܗܐ ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕܬܐܒܝܠ ܒܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܟܠ ܬܘܕܝ ܐܒܪܗܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܐܣܠܐܡ܀

ܝܗܘܕܝܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܝܗܘܕܝܘܬܐ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ "ܝܗܘܗ" (ܥܒܪܐܝܬ יהוה‎) ܘܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܡܪܝܐ. ܝܗܘܕ̈ܘܝܐ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܗ ܕܝܗܘܗ܇ ܟܕ ܝܗܘܕ̈ܘܝܐ ܢܬܠܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܐܬܩܪܐ "ܐܠܘܗܝܡ" (ܥܒܪܐܝܬ אֱלהִים)܀

ܡܫܝܚܝܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܫܡܝܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ. ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܦ ܐܡܪܝܢ "ܡܪܝܐ" ܠܢܬܠܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ܀

ܐܣܠܐܡ[ܫܚܠܦ]

ܒܐܣܠܐܡ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ "ܐܠܠܗ" (ܥܪܒܐܝܬ الله). ܐܬܟܬܒ ܗܘܐ ܫܡܐ ܗܢܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܣܠܐܡ ܩܘܪܐܢ܀