ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܣܘܪܝܝܐ
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
Syriac - Estrangelo Nisibin Calligraphy.png
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܟܬܒ ܒܣܪܛܐ ܐܣܛܪܢܓܠܐ
ܪܬܡܐ /lɛʃːɑːnɑː surjɑːjɑː/
ܡܬܡܠܠ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܣܘܪܝܐ
ܐܘܡܬܐ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܡ̈ܠܠܐ ܐܡܗܝ̈ܐ ܡ̈ܠܠܐ
ܓܢܣܐ ܕܠܫܢܐ
ܟܬܒܐ ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܝܝܐ
ܪܡܙ̈ܐ ܕISO
ISO 639-2 syc
ISO 639-3 syrܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
Syriac distribution.svg

██ ܐܬܪܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܪܘܫܡܢܐ ܕܒܨܝܪܝ̈ܐ.

██ ܐܬܪܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬܡܠܠ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ.

ܚ · ܕ · ܫ

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܒܦܪܥܐ ܐܪܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܛܘܪܩܝܐ܆ ܘܬܘܒ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܕܝܘܡܢ ܐܝܟ ܩܡܫܠܝ (ܙܠܝܢ) ܘܐܝܟ ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܚܣܟܗ ܘܐܝܟ ܚܒܘܪ ܘܐܝܟ ܡܥܠܘܠܐ ܘܐܝܟ ܓܒܥܕܝܢ ܘܐܝܟ ܒܟܥܐ܆ ܘܬܘܒ ܒܥܝܪܐܩ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܫܠܒܐ ܕܢܝܢܘܐ (ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ) ܘܕܒܪܛܠܐ ܘܕܐܠܩܘܫ ܘܕܒܓܕܝܕܐ ܘܕܣܛܪ܆ ܘܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܬܘܒ ܒܐܘܪܡܝܐ ܒܐܝܪܐܢ ܘܣܛܪ܀

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ (ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ) ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܐܝܟ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܘܐܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗܢܕܘ ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܕܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܡܪ̈ܘܢܝܐ܇ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܠܡ ܣܘܪܝܝܐ ܠܫܢܐ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܠܐ ܥܕ ܐܢܫ ܒܗ ܡܡܠܠ ܐܘ ܟܬܒ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܬܝܪܐܝܬ ܕܡܢ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܕܒܗ ܡܡܠܠܝܢ ܘܟܬܒܝܢ ܐܬܬܘܝܘ ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܥܠ ܦܘܕܐ ܕܐܡܪܘ܀

ܫܪܫܐ ܕܫܡܐ[ܫܚܠܦ]

ܣܓܝ ܐܩܕܝܡܝ̈ܐ ܐܘܝܘ ܕܪܬܡܐ ܣܘܪܝܢܝܐ ܘܗܘ ܐܝܬܐ ܣܘܪܝܐ ܐܬܩܪܝ ܒܝܕ ܝܘܢܝ̈ܐ ܥܬܝܩܐ ܠ ܐܫܘܪܝܝ̈ܐ ܟܕ ܡܛܘܠܩܠܘܢ ܠܐܠܦ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܐܫܘܪ (Ασσυρία، ܐܫܘܪܝܐ) ܠܬܗܘܐ (Συρία، ܣܘܪܝܐ) ܘ ܗܝܪܘܕܬܘܣ ܐܦܠܚ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܐ ܐܘ "ܣܝܪܝܐ" ܒܟܬܒܝܬ̈ܗ ܟܠ ܐܝܡܢ ܕܟܬܒ ܥܠ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܡܢ ܐܡܒܪܛܘܪܝܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܒܬܪܟܝܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܟܠ ܕܘܟ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ.

ܘܐܬܚܙܝ ܚܕ ܟܝܦܐ ܥܬܝܩܐ ܟܬܝܒܐ ܒܬܪܝܢ ܠܫܢ̈ܐ ܒܬܝܡܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܘܐܬܚܘܝ ܗܘ ܟܝܦܐ ܬܘܪܓܡܐ ܕܪܬܡܐ ܕ ܐܫܘܪ ܒ ܠܫܢܐ ܦܘܢܝܩܝܐ ܠ ܣܘܪܝܐ ܒ ܠܫܢܐ ܠܘܒܝܐ.

ܪܩܡ̈ܐ ܣܘܪܝܝ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܬܦܠܚܝܢ ܐܬܘܬ̈ܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܐܟ ܪܩܡܐ ܕܡܢܝܢܐ ܘܐܟ ܟܠ ܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܐܚܪܝܢ̈ܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ. ܘܡܓܫܡܢ̈ܐ ܐܬܘܬ̈ܐ ܕܐܠܦܒܝܬ ܗܢܘܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܪܩܡܐ ܡܢ 1 ܥܕ 900. ܘܗܟܢܐ ܢܡܨܐ ܢܟܬܒ ܪܩܡܐ ܡܢ 1 ܥܕ 499 ܒܐܬܘܬܐ ܚܕ ܠܟܠ ܣܕܪܐ، ܘܟܠ ܐܝܡܢ ܢܘܣܦ ܛܦܐ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕ ܐܬܘܬܐ ܡܪܒܢ ܛܝܡܐ ܕܝܠܜ ܒܥܣܪܐ ܓܗ̈ܐ.

ܡܢܝܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
(ܡܕܢܚܝܐ \ ܡܥܪܒܝܐ)
ܡܢܝܢܐ ܒܪܩܘܠܗ ܣܘܪܝܝܐ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
(ܡܕܢܚܝܐ \ ܡܥܪܒܝܐ)
ܡܢܝܢܐ ܒܪܩܘܠܗ ܣܘܪܝܝܐ ܪܬܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
(ܡܕܢܚܝܐ \ ܡܥܪܒܝܐ)
ܡܢܝܢܐ ܟܬܒܬܐ ܡܢܝܢܐ ܟܬܒܬܐ ܡܢܝܢܐ ܟܬܒܬܐ
1 ܐ ܚܕ ܚܕ \ ܚܐܕ 10 ܝ ܥܣܪܐ ܥܣܪܐ \ ܥܣܪܘ 100 ܩ ܡܐܐ ܡܐܐ \ ܡܘ
2 ܒ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ 20 ܟ ܥܣܪܝܢ ܥܣܪܝܢ 200 ܪ ܡܐܬܝܢ ܡܐܬܝܢ/ܡܘܬܝܢ
3 ܓ ܬܠܬܐ ܬܠܬܐ \ ܬܠܘܬܘ 30‫ ܠ ܬܠܬܝܢ ܬܠܬܝܢ \ ܬܠܘܬܝ 300‫ ܫ ܬܠܬܡܐܐ ܬܠܬܡܐܐ \ ܬܠܬܡܘ
4 ܕ ܐܪܒܥܐ ܐܪܒܥܐ \ ܐܪܒܥܘ 40 ܡ ܐܪܒܥܝܢ ܐܪܒܥܝܢ 400 ܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܐܪܒܥܡܐܐ \ ܐܪܒܥܡܘ
5 ܗ ܚܡܫܐ ܚܡܫܐ \ܚܡܫܘ 50 ܢ ܚܡܫܝܢ ܚܡܫܝܢ 500 ܢܿ (ܬܩ‬) ܚܡܫܡܐܐ ܚܡܫܡܐܐ \ ܚܡܫܡܘ
6 ܘ ܫܬܐ ܫܬܐ \ܫܬܘ ‫60 ܣ ܫܬܝܢ ܫܬܝܢ ‫‫600‬‬ ܣܿ (ܬܪ) ܫܬܡܐܐ ܫܬܡܐܐ \ܫܬܡܘ
7 ܙ ܫܒܥܐ ܫܒܥܐ \ ܫܒܥܘ ‫70‬ ܥ ܫܒܥܝܢ ܫܒܥܝܢ ‫‫700‬‬ ܥܿ (ܬܫ) ܫܒܥܡܐܐ ܫܒܥܡܐܐ \ܫܒܥܡܘ
8 ܚ ܬܡܢܝܐ ܬܡܢܝܐ \ ܬܡܢܝܘ ‫80‬ ܦ ܬܡܢܝܢ ܬܡܢܝܢ \ ܬܡܘܢܝܢ 800 ܦܿ (‫‫ܬܬ‬‬) ܬܡܢܡܐܐ ܬܡܢܡܐ \ ܬܡܢܡܘ
9 ܛ ܬܫܥܐ ܬܫܥܐ \ ܬܫܥܘ ‫90 ܨ ܬܫܥܝܢ ܬܫܥܝܢ 900 ܨܿ (ܬܩ‬) ܬܫܥܡܐܐ ܬܫܥܡܐܐ \ ܬܫܥܡܘ

ܘܐܝܬ ܝܬܝܪ ܐܘܪܚܬ̈ܐ ܡܬܦܠܚ ܒܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܠܟܬܒܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܪܒܐ ܡܢ 999 ܘܐܝܕܝܥܐ ܗܢܘܢ:

1,000
10,000
100,000
ܐ݂ ܐܘܐܿ
ܐ
ܐ݈݇
ܐܠܦܐ \ ܐܠܦܘ
ܪܒ
ܡܐ ܐܠܦܝܢ \ ܡܘ ܐܠܦܝܢ

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]