ܐܘܪܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܐܝܪܐܢ ܥܡ ܐܘܪܡܝܐ

ܐܘܪܡܝܐ ܐܘ ܐܘܪܡܝ (ܦܪܣܐܝܬ: ارومیه܄ ܐܕܪܒܝܓܢܐܝܬ: Urumiyə/Urmu܄ ܟܘܪܕܐܝܬ: Wurmê) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܪܐܢ ܩܪܝܒܬܐ ܠܝܡܬܐ ܕܐܘܪܡܝܐ܂ ܐܝܬ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܐܘܪܡܝܐ ܝܘܡܢܐ܀