ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ ܐܘ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ (ܝܘܢܐܝܬ: Κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον ܐܘ τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܂ ܡܬܝ ܫܠܝܚܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܟܬܒ ܗܢܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܨܚܚ̈ܐ ܒܗܢܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܥܠ ܢܘܠܐ