Jump to content

ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: εὐαγγέλιον) ܐܘ ܣܒܪܬܐ ܗܘ/ܗܝ ܚܕ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܕܐܢܘܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܩܘܣ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ܀