ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ (ܝܘܢܐܝܬ: Κατὰ Ἰωάννην) ܗܘ ܟܬܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܂ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܟܬܒ ܗܢܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܐܦܣܘܣ ܒܐܢܛܘܠܝܐ܂ ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܨܚܚ̈ܐ ܒܗܢܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܥܠ ܢܘܠܐ