ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܩܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܩܘܣ ܐܘ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܩܘܣ (ܝܘܢܐܝܬ: τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον) ܗܘ ܟܬܒܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܂ ܡܪܩܘܣ ܫܠܝܚܐ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܝܢ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܟܬܒ ܗܢܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ܂ ܐܝܬ ܫܬܥܣܪ ܨܚܚ̈ܐ ܒܗܢܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ


ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܩܘܣ ܥܠ ܢܘܠܐ