«ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ.
ܙ (←‏ܐܦ ܚܙܝ: clean up using AWB)
ܙ (ܒܕܩܬ ܐܣܪܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ.)
'''ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ''' ܐܫܬܬܣܬ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܒܡܕܢ̱ܬܐ ܕ[[ܩܡܫܠܝ]] ܒ[[ܐܬܪܐ]] ܕ[[ܣܘܪܝܐ]] ܒܫܢܬ 2008 ܆ ܒܐܘܝܘܬܐ ܕܪܝܫ [[ܩܘܛܢܝܘܬܐ]] ܕܣܘܪܐ ܡܝܩܪܐ [[ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ]].
 
ܘ ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̊ ܦܪ̈ܥܐ ܒ[[ܕܝܪܝܟ]] (ܡܐܠܟܝܗ) ܘ[[ܚܣܟܗ]] ܘ[[ܩܒܪܐ ܚܘܪܐ|ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܆ ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܠܗ ܦܪܝܣܬܐ ܝܪܚܝܬܐ ܒܫܡ (ܫܡܪܰܐ).
 
ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܣܪ̈ܐ ܓܒܢܝܐ ܥܡ [[ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]܆ ܘ[[ܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] [[ܟܠܕܝܐ]] [[ܣܘܪܝܝܐ]] [[ܐܬܘܪܝܐ]] ܒܐܬܪܐ ܕ[[ܣܘܝܕ]]܆ ܘܬܘܒ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]] (ܣܘܪܝܐ ܬ.ܦ)
*[[ܚܣܟܗ]]
*[[ܕܝܪܝܟ]]
*[[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]]
*[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]]
 

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ