Jump to content

ܝܘܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܝܘܢܢ ܒܒܝܬ ܣܗܕ̈ܐ ܣܝܣܛܝܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܘܛܝܩܢ

ܝܘܢܢ (ܥܒܪܐܝܬ: יונה܄ ܥܪܒܐܝܬ: يونس ܐܘ يونان܄ ܠܐܛܝܢܐܝܬ: Ionas܄ "ܝܘܢܐ") ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܒܬܢܟ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܒܩܘܪܐܢ ܕܐܣܠܐܡ ܘܒܬܘܕ̈ܝܬܐ ܐܒܪ̈ܗܡܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܄ ܚܙܝܢܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܢܢ ܕܗܘ ܐܬܒܠܥ ܡܢ ܢܘܢܐ ܪܒܐ ܘܢܦܩ ܡܢܗ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܀


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ