Jump to content

ܐܪܡܝܐ (ܢܒܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܒܝܕ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ

ܐܪܡܝܐ (ܥܒܪܐܝܬ יִרְמְיָהוּ "ܝܪܡܝܗܘ") ܗܘܐ ܒܪܗ ܕܚܠܩܝܐ ܘܢܒܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܐܪܡܝܐ ܚܝܐ ܡܢ 645 ܥܕܡܐ ܠ587 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܀


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ