ܩܘܪܐܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܘܪܐܢ ܦܬܝܚܐ

ܩܘܪܐܢ ܐܘ ܟܘܪܐܢ (ܥܪܒܐܝܬ القُرْآن) ܗܘ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܪܝܫܢܝܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܐܣܠܐܡ. ܩܘܪܐܢ ܐܬܟܬܒ ܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ. ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܚܙܝܢܢ ܕܩܘܪܐܢ ܐܬܢܚܬ ܡܢ ܐܠܠܗ (ܥܪܒܐܝܬ الله) ܒܝܕ ܓܒܪܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܠܚܕ ܬܓܪ ܥܪܒܝ ܕܐܫܬܡܗ ܡܘܚܡܕ (مُحَمَّد‎) ܕܒܬܪ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܟܒܝܪܐ ܘܐܚܪܝܐ ܕܐܣܠܐܡ.

ܦܬܓܡܐ ܕܩܘܪܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܩܪܝܢܐ. ܗܘ ܩܘܪܐܢ ܐܝܬ ܠܗ 114 ܨܘܪ̈ܝܢ ܘ6226 ܐܝܐܬ܀