«ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܫܚܠܦ ܩܠܒܐ
(ܫܚܠܦ ܩܠܒܐ)
'''ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ''' ܐܫܬܬܣܬ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܒܡܕܢ̱ܬܐ ܕ [[ܩܡܫܠܝ]] ܒ[[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܒܫܢܬ 2008 ܆ ܒܐܘܝܘܬܐ ܕ ܪܝܫܕܪܝܫ [[ܩܘܛܢܝܘܬܐ]] ܕ ܣܘܪܐܕܣܘܪܐ ܡܝܩܪܐ [[ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ]] .
[[Image:ܟܢܘܫܬܐ.jpg|thumb|300px|ܛܘܦܣܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ]]
 
ܘ ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̊ ܦܪ̈ܥܐ ܒ[[ܕܝܪܝܟ]] (ܡܐܠܟܝܗ) ܘ[[ܚܣܟܗ]] ܘ[[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܆ ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܠܗ ܦܪܝܣܬܐ ܝܪܚܝܬܐ ܒܫܡ (ܫܡܪܰܐ).
 
ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܣܪ̈ܐ ܓܒܢܝܐ ܥܡ [[ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܆ ܘ [[ܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] [[ܟܠܕܝܐ]] [[ܣܘܪܝܝܐ]] [[ܐܬܘܪܝܐ]] ܒܐܬܪܐ ܕ [[ܣܘܝܕ]] ܆ ܘܬܘܒ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]] (ܣܘܪܝܐ ܬ.ܦ)
ܐܫܬܬܣܬ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܒܡܕܢ̱ܬܐ ܕ [[ܩܡܫܠܝ]] ܒ[[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܒܫܢܬ 2008 ܆ ܒܐܘܝܘܬܐ ܕ ܪܝܫ [[ܩܘܛܢܝܘܬܐ]] ܕ ܣܘܪܐ ܡܝܩܪܐ [[ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ]] .
 
ܘ ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̊ ܦܪ̈ܥܐ ܒ[[ܕܝܪܝܟ]] (ܡܐܠܟܝܗ) ܘ [[ܚܣܟܗ]] ܘ [[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]] ܆ ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܠܗ ܦܪܝܣܬܐ ܝܪܚܝܬܐ ܒܫܡ (ܫܡܪܰܐ).
 
ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܣܪ̈ܐ ܓܒܢܝܐ ܥܡ [[ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܆ ܘ [[ܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] [[ܟܠܕܝܐ]] [[ܣܘܪܝܝܐ]] [[ܐܬܘܪܝܐ]] ܒܐܬܪܐ ܕ [[ܣܘܝܕ]] ܆
 
ܘܬܘܒ ܥܡ ܦܪܣ ܚܙܘܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]] (ܣܘܪܝܐ ܬ.ܦ)
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==
*[[ܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ]]
*[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]]
<br clear=all />
<center>
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;"
|-
| align="center" style="background:#ccccff" width="100%" | '''[[ܓܒܐ|ܓܒ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ]]'''
|
|-
| [[ܓܒܐ ܕܒܥܬ]] <b>·</b> [[ܚܙܒܐܠܠܗ]] <b>·</b> [[ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] <b>·</b> [[ܡܛܟܣܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܝܡܩܪܛܝܬܐ]] <b>·</b> [[ܟܢܘܫܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ]] <b>·</b> [[ܓܒܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܦܘܐܪܬܐ ܪܝܟܐ]] <b>·</b> [[ܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ]] <b>·</b> [[ܚܝܠܐ ܠܒܢܢܝܐ]] |}
 
[[category:ܓܒܐ]]
[[category:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]
 
{{ܓܒܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ}}
 
[[ar:الجمعية الثقافية السريانية في سوريا]]
2,685

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ