Jump to content

ܝܦܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
日本国
ܐܬܪܐ ܕܝܦܢ
ܐܬܐ ܕܝܦܢ ܢܝܫܐ ܕܝܦܢ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: 君が代
("ܡܠܟܘܬܟ")
ܝܦܢ
ܝܦܢ
ܝܒܫܬܐ ܐܣܝܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܝܦܢܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܝܦܢܝܐ
ܐܪܫܟܝܬܐ ܛܘܩܝܘ
35°41' ܓܪܒܝܐ 139°46' ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܛܘܩܝܘ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ 98.1% ܝܦܢ̈ܝܐ
0.5% ܩܘܪ̈ܝܝܐ
0.4% ܨܝܢ̈ܝܐ
1% ܐܚܪ̈ܢܐ
ܬܘܕܝܬܐ 51.8% ܫܝܢܛܘ ܥܡܡܝܐ ܐܘ ܠܝܬ
34.9% ܒܘܕܗܘܬܐ
4% ܣܝ̈ܥܬܐ ܕܫܝܢܛܘ
2.3% ܡܫܝܚܝܘܬܐ
7% ܠܐ ܫܘܐܠܐ
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܡܠܟܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
- ܪܝܫ ܕ̈ܝܢܐ
ܡܠܟܐ
ܢܐܪܘܗܝܛܘ
ܫܝܢܙܘ ܐܒܗ
ܢܐܘܛܘ ܐܘܛܐܢܝ
ܫܘܪܝܐ
- ܙܒܢܐ

ܫܢܬ 660 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
61 ܒܥܠܡܐ
377,944 km²
0.8%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2004)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
10 ܒܥܠܡܐ
127,333,002
337 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2006)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
3 ܒܥܠܡܐ
4,167,000 ܡܠܝܘܢ $
$32,640
ܙܘ̈ܙܐ ܝܢ ܝܦܢܝܐ (JPY) (¥)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 9
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ ܣܡܠܐ
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ jp
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 81+

ܝܦܢ (ܝܦܢܐܝܬ 日本) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ. ܐܝܬ ܬܠܬ ܐܠܦܝ̈ܢ ܓܙܪ̈ܢ ܒܝܦܢ ܘܐܪ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܝܢ ܗܘܢܫܘ ܘܗܘܩܝܕܘ ܘܩܝܘܫܘ ܘܫܝܩܘܩܘ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܝܦܢ ܢܡܠܠܘܢ ܝܦܢܐܝܬ܀