ܝܦܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
日本国
日本國
ܐܬܪܐ ܕܝܦܢ
ܐܬܐ ܕܝܦܢ ܢܝܫܐ ܕܝܦܢ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: 君が代
("ܡܠܟܘܬܟ")
ܝܦܢ
ܝܒܫܬܐ ܐܣܝܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܝܦܢܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܐܪܫܟܝܬܐ ܛܘܩܝܘ
35°41' ܓܪܒܝܐ 139°46' ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܛܘܩܝܘ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܬܘܕܝܬܐ {{{ܬܘܕܝܬܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܡܠܟܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܡܠܟܐ
ܐܩܝܗܝܛܘ
ܢܐܘܛܘ ܩܐܢ
ܫܘܪܝܐ
- ܙܒܢܐ

ܫܢܬ 660 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
61 ܒܥܠܡܐ
377,944 km²
0.8%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2004)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
10 ܒܥܠܡܐ
127,333,002
337 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2006)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
3 ܒܥܠܡܐ
4,167,000 ܡܠܝܘܢ $
$32,640
ܙܘ̈ܙܐ ܝܢ ܝܦܢܝܐ (JPY) (¥)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 9
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}}
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ jp
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 81+

ܝܦܢ (ܝܦܢܐܝܬ: 日本) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ܂ ܐܝܬ ܬܠܬ ܐܠܦܝ̈ܢ ܓܙܪ̈ܢ ܒܝܦܢ܄ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܪ̈ܘܪܒܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܝܢ ܗܘܢܫܘ ܘܗܘܩܝܕܘ ܘܩܝܘܫܘ ܘܫܝܩܘܩܘ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܝܦܢ ܢܡܠܠܘܢ ܝܦܢܐܝܬ܀