Jump to content

ܛܘܩܝܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܢܝܢ̈ܐ ܕܛܘܩܝܘ. ܛܘܪܐ ܕܦܘܓܝ ܡܬܚܙܐ ܡܢ ܒܣܬܪ.

ܛܘܩܝܘ (ܝܦܢܐܝܬ 東京 ܐܘܟܝܬ "ܐܪܫܟܝܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ") ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܪܒܬܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܝܦܢ. ܐܝܬ 13,929,286 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܛܘܩܝܘ ܝܘܡܢܐ܀