ܛܘܩܝܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܢܝܢ̈ܐ ܕܛܘܩܝܘ. ܛܘܪܐ ܕܦܘܓܝ ܡܬܚܙܐ ܡܢ ܒܣܬܪ.

ܛܘܩܝܘ (ܝܦܢܐܝܬ 東京 ܐܘܟܝܬ "ܐܪܫܟܝܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ") ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܪܒܬܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܝܦܢ. ܐܝܬ 13,929,286 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܛܘܩܝܘ ܝܘܡܢܐ܀