ܦܐܬܬ̈ܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܐܣܘܪ̈ܐ ܕܐܢܛܪܘܝܩܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ

Jump to navigation Jump to search

ܓܠܝܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܢܝܢ ܐܢܘܢ ܘܚܘܕܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܒ 05:02, 25 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2021. ܡܬܚܐ ܥܠܝܐ ܕ 5,000 ܦܠܛ̈ܐ ܐܝܬ ܒܐܣܢܐ.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ‎‏ (314 interwikis)
 2. ܦܝܢܠܢܕ‎‏ (305 interwikis)
 3. ܛܘܪܩܝܐ‎‏ (304 interwikis)
 4. ܝܦܢ‎‏ (304 interwikis)
 5. ܪܘܣܝܐ‎‏ (302 interwikis)
 6. ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ‎‏ (296 interwikis)
 7. ܢܘܪܒܝܓ‎‏ (292 interwikis)
 8. ܬܫܝܠܝ‎‏ (292 interwikis)
 9. ܐܝܛܠܝܐ‎‏ (291 interwikis)
 10. ܦܪܢܣܐ‎‏ (289 interwikis)
 11. ܐܦܪܝܩܐ‎‏ (289 interwikis)
 12. ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܥܡܡܝܬܐ ܕܨܝܢ‎‏ (289 interwikis)
 13. ܘܝܩܝܦܕܝܐ‎‏ (287 interwikis)
 14. ܦܘܠܢܕ‎‏ (287 interwikis)
 15. ܓܪܡܢ‎‏ (287 interwikis)
 16. ܐܘܪܘܦܐ (ܝܒܫܬܐ)‎‏ (286 interwikis)
 17. ܐܣܝܐ (ܝܒܫܬܐ)‎‏ (284 interwikis)
 18. ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ‎‏ (283 interwikis)
 19. ܐܣܦܢܝܐ‎‏ (281 interwikis)
 20. ܗܢܕܘ‎‏ (278 interwikis)
 21. ܩܢܕܐ‎‏ (277 interwikis)
 22. ܒܪܐܙܝܠ‎‏ (276 interwikis)
 23. ܢܡܣܐ‎‏ (275 interwikis)
 24. ܐܘܩܪܐܝܢܐ‎‏ (274 interwikis)
 25. ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ‎‏ (273 interwikis)
 26. ܩܘܠܘܡܒܝܐ‎‏ (272 interwikis)
 27. ܥܕܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܝܫܘܥ‎‏ (272 interwikis)
 28. ܒܘܠܓܐܪܝܐ‎‏ (272 interwikis)
 29. ܐܣܛܘܢܝܐ‎‏ (271 interwikis)
 30. ܐܠܒܢܝܐ‎‏ (270 interwikis)
 31. ܝܘܢ‎‏ (270 interwikis)
 32. ܣܘܝܣܪܐ‎‏ (270 interwikis)
 33. ܗܘܠܢܕܐ‎‏ (270 interwikis)
 34. ܣܘܝܕ‎‏ (270 interwikis)
 35. ܒܠܓܝܩܐ‎‏ (269 interwikis)
 36. ܠܫܢܐ ܐܣܦܢܝܐ‎‏ (269 interwikis)
 37. ܦܘܪܛܘܓܠ‎‏ (268 interwikis)
 38. ܐܘܣܛܪܠܝܐ (ܐܬܪܐ)‎‏ (268 interwikis)
 39. ܕܐܢܡܐܪܩ‎‏ (268 interwikis)
 40. ܠܬܘܢܝܐ‎‏ (268 interwikis)
 41. ܩܪܘܐܛܝܐ‎‏ (267 interwikis)
 42. ܐܝܪܐܢ‎‏ (267 interwikis)
 43. ܡܟܣܝܩܘ‎‏ (265 interwikis)
 44. ܡܨܪܝܢ‎‏ (265 interwikis)
 45. ܡܘܣܩܒܐ‎‏ (265 interwikis)
 46. ܐܪܥܐ‎‏ (264 interwikis)
 47. ܐܙܪܒܝܓܐܢ‎‏ (263 interwikis)
 48. ܐܢܕܘܪܐ‎‏ (263 interwikis)
 49. ܒܠܐܪܘܣ‎‏ (263 interwikis)
 50. ܬܫܝܟ‎‏ (262 interwikis)

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)