Jump to content

ܡܨܪܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
جمهورية مصر العربية
ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܕܡܨܪܝܢ
ܐܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܢܝܫܐ ܕܡܨܪܝܢ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: بلادي بلادي بلادي
("ܐܬܪܝ ܐܬܪܝ ܐܬܪܝ")
ܡܨܪܝܢ
ܡܨܪܝܢ
ܝܒܫܬܐ ܐܦܪܝܩܐ܄ ܐܣܝܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܥܪܒܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܡܨܪܝܐ
ܐܪܫܟܝܬܐ ܐܠܩܐܗܪܐ
30°2′ ܓܪܒܝܐ 31°13′ ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܠܩܐܗܪܐ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ 99.6% ܥܪ̈ܒܝܐ ܡܨܪ̈ܝܐ
0.4% ܐܚܪ̈ܢܐ
ܬܘܕܝܬܐ {{{ܬܘܕܝܬܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܡܘܚܡܕ ܡܘܪܣܝ
ܗܫܐܡ ܩܢܕܝܠ
ܫܘܪܝܐ
- ܙܒܢܐ
ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ
28 ܒܫܒܛ 1922
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
30 ܒܥܠܡܐ
1,001,449 km²
0.6%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2006)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
15 ܒܥܠܡܐ
78,887,007
74 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2004)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
32 ܒܥܠܡܐ
305,253 ܡܠܝܘܢ $
4,317 $
ܙܘ̈ܙܐ ܠܝܪܐ ܡܨܪܝܢܝܬܐ (EGP)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 2
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ ܝܡܝܢܐ
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ eg
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 20+

ܡܨܪܝܢ، ܐܓܝܦܛܘܣ، ܐܓܘܦܛܣ، ܐܓܒܛܣ ܘܩܕܡܐܝܬ ܒܝܬ ܡܨܪ̈ܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ مصر) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܦܪܝܩܐ. ܡܨܪܝܢ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܦܠܣܛܝܢ (ܓܙܐ) ܘܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܡ ܣܘܕܐܢ ܘܥܡ ܠܘܒܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܨܪܝܢ ܢܡܠܠܘܢ ܥܪܒܐܝܬ܀