ܕܵܒܼܝܼܕ ܘܘܼܕܲܪܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܘܘܿܕܲܪܕ ܒ2018

ܕܝܒܕ ܘܘܕܪܕ (ܐܢܓܠܐܝܬ David Woodard܆ ܐܬܝܠܕ 6 ܒܢܝܣܢ 1964) ܒܣܢܬܐ ܒܪܒܪܐ ܟܠܝܦܘܪܢܝܐ ܗܘ ܪܝܫܐ ܕܣܝܥܐ ܕܙܡܪ̈ܐ ܐܦ ܟܬܘܒܐ ܒܲܪܗܵܫܵܝܵܐ ܡܢ ܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܼܵܐ ܟܘܿܠܘܿܢܲܝܬܵܐ ܛܒܼܝܼܒܼܬܵܐ܀[1][2]

ܘܘܕܪܕ ܐܝܬ ܠܗ ܫܡܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܘܼ ܢܘܼܒܼܵܐ ܓܲܪܡܵܢܝܼܵܐ، ܚܕܵܐ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܢܸܩܒܼܵܝܬܵܐ ܒܦܲܪܵܓܘܵܝ. ܟܬܒ ܚܡܫܐ ܫ̈ܢܝܐ ܥܡ ܟܬܘܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܨܘܝܣܬܪܐ ܟܪܝܣܬܝܢ ܟܪܚܬ ܐܝܼܡܨܲܘܬܼܵܐ ܒܘܼܬ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܚܹܪ ܕܥܸܒܼܸܕܠܘܼܢ ܬܡܢ܀[3]

ܡܒܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

  1. ܟܵܪܦܹܬܸܪ، ܣ.، ܓܲܘ ܚܕܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬ ܩܵܠܵܐ ܓܹܒ ܚܕܵܐ ܡܲܘܬܵܐ ܕܩܵܛܘܿܠܵܐ، ܠܘܿܣ ܐܵܢܓ̰ܸܠܸܣ ܬܵܝܡܸܣ، ܝܵܪ 9، 2001.
  2. ܐܸܦܣܬܵܝܢ،ܓ̰.، ܒܢܵܝܵܐ ܚܕܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܒܓܲܢܓܵܠ Archived 2016-10-09 at the Wayback Machine، ܣܲܢ ܦܼܪܲܢܣܝܼܣܟܘܿ ܕܒ݂ܸܪܝܵܡܹܝܢ، ܐܵܕܵܪ 13، 2005.
  3. ܟܪܵܚܸܬ، ܨ.، ܘܼܘܘܿܕܲܪܕ، ܕ.، ܚܲܡܫܵܐ ܐ̄ܫܸܢܹܐ، ܗܲܢܘܿܒܼܹܪ ܘܸܗܪܗܲܢ ܒܼܸܪܠܵܓܼ، 2011.

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]