«ܐܠܗܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 85.229.227.56 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 85.229.227.56 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
[[ܠܦܦܐ:Creation of the Sun and Moon face detail.jpg|thumb|180px|ܨܘܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ [[ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ]]]]
 
'''ܐܠܗܐ''' ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕ[[ܬܐܒܝܠ]] ܕ[[ܬܘܕܝܬܐ|ܬܘܕ̈ܝܬܐ]]. ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܟܒܟܠ ܽܘ[[ܬܘܕܝܬܐ ܐܒܪܗܡܝܐ]] ܐܘܟܝܬ [[ܝܗܘܕܝܘܬܐ]] ܘ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]] ܘ[[ܐܣܠܐܡ]]܀
 
== ܝܗܘܕܝܘܬܐ ==
ܒܝܗܘܕܝܘܬܐ ܫܡܶܗܫܡܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐܕܐܠܗܐ ܗܘ "ܝܰܗܘܶܗܝܗܘܗ" ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: יהוה‎) ܘܐܝܬ ܠܶܗܠܗ ܣܽܘܟܳܠܐܣܘܟܠܐ ܕ[[ܡܪܝܐ]]. ܝܗܘܕܘܝ̈ܐ ܠܐ ܐܳܡܪܝܳ݀ܐܡܪܝܢ ܫܺܡܗܫܡܗ ܕܝܶܗܘܗ܇ܕܝܗܘܗ܇ ܟܕ ܝܗܘܰܕܘܝ̈ܐܝܗܘܕܘܝ̈ܐ ܢܬܠܘܢ [[ܐܝܩܪܐ]]ܶ[[ܐܝܩܪܐ|ܝܪܐ]]ܽ ܠܐܠܗܐ. ܥܠ ܰܗܕܳܐܳܗܕܐ ܐܠܗܰܐܐܠܗܐ ܐܳܬܶܩܪܐܰܐܬܩܪܐ ܳ"ܳܐܠܗܶܝܡܐܠܗܝܡ"ܶ (ܥܒܪܶܐܳܝܺܬܥܒܪܐܝܬ: אֱלהִים)܀
 
== ܡܫܝܚܝܘܬܐ ==
ܒܰܫܝܚܺܝܘܬܳܐܽܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܠܳܗܐܐܠܗܐ ܗܰܘܳܗܘ ܳ[[ܬܠܝܬܝܘܬܐ]]. ܐܠܗܐ ܗܰܘܳܗܘ ܳܥܒܘܕܐܥܒܘܕܐ ܳܕܟܠ܇ܕܟܠ܇ ܘܐܝܬܽܘܐܘܗܝܘܐܝܬܐܘܗܝ [[ܐܒܐ (ܐܠܗܐ)|ܐܒܐ]] ܫܡܝܢܐ ܕܟܠ ܰܢܳܫܳܘܬܐܢܫܘܬܐ. ܽܒܘܡܫܝܚܝܘܬܐܒܡܫܝܚܝܘܬܐ [[ܝܫܘܥ|ܝܫ]]ܰ[[ܝܫܘܥ|ܘܥ]]ܺ [[ܡܫܝܚܐ|ܡܫ]]ܳ[[ܡܫܝܚܐ|ܝ]]ܽ[[ܡܫܝܚܐ|ܚܐ]] ܳܗܘܗܘ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܝܳܟܐܝܟ [[ܒܪܐ (ܐܠܗܐ)|ܒܪ]]ܰ[[ܒܪܐ (ܐܠܗܐ)|ܐ]]ܳ ܳܕܐܠܶܗܳܐܕܐܠܗܐ ܒܰܬܘܬܐܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܫܝܰܚܝܳ̈ܳܐܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܦ ܐܡܪܝܢ "ܡܪܝܺܐܡܪܝܐ"ܳ ܠܶܢܬܠܘܳܢܠܢܬܠܘܢ ܐܝܳ݀ܩܪܺܐܐܝܩܪܐ ܠܐܠܳܗܐܳ܀ܠܐܠܗܐ܀
 
== ܐܣܠܐܡ ==
ܒܐܣܠܐܡ ܰܫܡܳܗܳܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ "ܐܠܗ" ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: الله). ܫܡܐ ܗܢܐ ܐܬܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒ[[ܩܘܪܐܢ]]܀
 
{{commonscat|God the Father}}

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ