ܦܐܬܬ̈ܐ ܕܐܣܝܪܝܢ ܥܡ "ܩܠܒܐ:ܢܒܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ"

Jump to navigation Jump to search
ܡܐ ܐܣܪ ܠܗܪܟܐ      
ܡܨܦܝܢܝܬ̈ܐ ܛܫܝ ܡܬܚܪ̈ܙܢܘܬܐ | ܛܫܝ ܐܣܘܪ̈ܐ | ܛܫܝ ܨܘܝܒ̈ܐ

ܦܐܬܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܝܪܝܢ ܥܡ ܩܠܒܐ:ܢܒܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ:

Displayed 18 items.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)