ܫܒܛ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܒܛ ܗܘ ܝܪܚܐ ܬܪܝܢܐ ܕܫܢܬܐ ܒܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ܂ ܫܒܛ ܐܝܬ ܒܗ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܝܘܡܬ̈ܐ ܒܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܝܘܡܬ̈ܐ ܒܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ܀


ܝܪ̈ܚܐ ܕܫܢܬܐ
ܟܢܘܢ ܒ · ܫܒܛ · ܐܕܪ · ܢܝܣܢ · ܐܝܪ · ܚܙܝܪܢ · ܬܡܘܙ · ܐܒ · ܐܝܠܘܠ · ܬܫܪܝܢ ܐ · ܬܫܪܝܢ ܒ · ܟܢܘܢ ܐ