ܝܪܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܝܪܚܐ ܗܘ ܚܕܢܝܐ ܕܙܒܢܐ. ܒܚܕ ܝܪܚ ܐܝܬ ܒܝܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡ. ܐܝܬ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܝܢ ܒܚܕܐ ܫܢܐ܀

ܝܪ̈ܚܐ[ܫܚܠܦ]

ܫܡܗ̈ܐ ܕܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ ܕܣܘܪܓܕܐ ܣܘܪܝܐܝܬ ܐܢܘܢ:

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܝܲܪܚܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܝܲܪ̈ܚܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܝܰܪܚܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܝܰܪ̈ܚܶܐ)