ܦܐܬܬ̈ܐ ܥܡ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ

Jump to navigation Jump to search

ܓܠܝܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܢܝܢ ܐܢܘܢ ܘܚܘܕܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܒ 05:02, 4 ܒܬܡܘܙ 2020. ܡܬܚܐ ܥܠܝܐ ܕ 5,000 ܦܠܛ̈ܐ ܐܝܬ ܒܐܣܢܐ.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ܛܘܪܩܝܐ‎‏ (270 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 2. ܪܘܣܝܐ‎‏ (267 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 3. ܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ‎‏ (261 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 4. ܡܨܪܝܢ‎‏ (258 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 5. ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ‎‏ (252 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 6. ܝܘܢ‎‏ (252 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 7. ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ‎‏ (250 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 8. ܦܪܢܣܐ‎‏ (249 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 9. ܥܕܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܝܫܘܥ‎‏ (243 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 10. ܒܠܐܪܘܣ‎‏ (240 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 11. ܐܙܪܒܝܓܐܢ‎‏ (239 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 12. ܘܝܩܝܦܕܝܐ‎‏ (235 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 13. ܣܘܝܕ‎‏ (232 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 14. ܥܝܪܐܩ‎‏ (227 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 15. ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ‎‏ (227 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 16. ܐܝܪܐܢ‎‏ (225 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 17. ܢܡܣܐ‎‏ (221 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 18. ܓܪܡܢ‎‏ (220 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 19. ܒܘܣܢܐ ܘܗܪܬܣܓܘܒܝܢܐ‎‏ (220 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 20. ܦܘܠܢܕ‎‏ (219 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 21. ܗܘܠܢܕܐ‎‏ (219 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 22. ܣܥܘܕܝܐ‎‏ (218 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 23. ܓܪܒܝ ܡܩܕܘܢܝܐ‎‏ (217 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 24. ܐܘܣܛܪܠܝܐ (ܐܬܪܐ)‎‏ (212 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 25. ܝܦܢ‎‏ (210 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 26. ܩܢܕܐ‎‏ (207 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 27. ܬܫܝܟ‎‏ (206 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 28. ܐܘܪܫܠܡ‎‏ (206 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 29. ܐܝܣܪܐܝܠ‎‏ (205 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 30. ܐܡܝܪܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܡܚܝܕܬܐ‎‏ (204 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 31. ܒܠܓܝܩܐ‎‏ (202 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 32. ܝܫܘܥ‎‏ (198 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 33. ܣܘܪܝܐ‎‏ (198 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 34. ܐܠܒܢܝܐ‎‏ (197 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 35. ܢܘܪܒܝܓ‎‏ (196 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 36. ܣܘܝܣܪܐ‎‏ (195 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 37. ܐܘܪܘܦܐ (ܝܒܫܬܐ)‎‏ (192 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 38. ܠܒܢܢ‎‏ (192 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 39. ܐܢܕܘܪܐ‎‏ (190 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 40. ܐܝܛܠܝܐ‎‏ (190 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 41. ܐܣܝܐ (ܝܒܫܬܐ)‎‏ (190 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 42. ܐܦܪܝܩܐ‎‏ (189 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 43. ܡܓܪ‎‏ (187 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 44. ܦܘܪܛܘܓܠ‎‏ (187 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 45. ܓܘܪܓܝܐ (ܐܬܪܐ)‎‏ (186 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 46. ܩܪܘܐܛܝܐ‎‏ (185 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 47. ܝܘܪܕܢܢ‎‏ (185 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 48. ܦܝܢܠܢܕ‎‏ (185 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 49. ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ‎‏ (185 ܬܢܝܬ̈ܐ)
 50. ܐܪܡܢܝܐ‎‏ (185 ܬܢܝܬ̈ܐ)

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)