Jump to content

ܫܒܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܪܛܝܣܐ ܕܐܪ̈ܥܬܐ ܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܥܕܢܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ (ܥܠ ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ). ܐܪ̈ܥܬܐ ܕܫܒܛܐ ܕܠܘܝ ܚܕܪ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܪ̈ܥܬܐ

ܥܠ ܬܢܟ ܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל) ܐܢܘܢ ܝܠܕ̈ܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܐܒܐ (ܕܒܬܪܟܢ ܐܫܬܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ) ܡܢ ܢܫ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܟܢܝܫܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܡܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܀

ܬܘܢܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܝܥܩܘܒ ܗܘܐ ܒܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܐܝܣܚܩ ܘܕܪܦܩܐ ܘܐܚܘܢܐ ܬܐܡܐ ܕܥܣܘ ܘܒܪ ܒܪܐ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܣܪܐ. ܥܠ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܐܬܓܒܝ ܗܘܐ ܡܢ ܝܗܘܗ ܠܡܗܘܐ ܐܒܐ ܕܐܘܡܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܝܥܩܘܒ ܐܝܬ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܬܪܬܝܢ ܢܫ̈ܐ ܐܚܘ̈ܬܐ ܠܝܐ ܘܪܚܝܠ ܘܐܦ ܬܪܬܝܢ ܕܪ̈ܘܟܬܐ ܐܚܘ̈ܬܐ ܙܠܦܐ ܘܒܠܗܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐ ܡܢ ܒܨܝܪ̈ܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܒܢܝ̈ܢ. ܟܒܪ ܝܥܩܘܒ ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗ ܒܢܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܬܪܥܣܪ ܒܢܝ̈ܐ ܫܬܐܣܘ ܠܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ:

ܝܥܩܘܒ ܐܦ ܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܒܪܬܐ ܥܡ ܠܝܐ ܫܡܗ̇ ܕܝܢܐ (ܒܪܬ ܝܥܩܘܒ) ܐܠܐ ܝܠܕ̈ܬܗ̇ ܠܐ ܡܢ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܒܬܪܟܢ ܐܬܦܪܫ ܗܘܐ ܫܒܛܐ ܕܝܘܣܦ ܠܬܪܝܢ ܫܒܛܘܢ̈ܝܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܘܫܒܛܐ ܕܡܫܢܐ ܘܐܬܝܒܗܬ ܗܘܬ ܒܘܟܪܘܬܗ ܕܪܘܒܝܠ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܛܫ ܪܘܒܝܠ ܠܬܫܘܝܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܝܥܩܘܒ ܡܛܠ ܕܫܟܒ ܥܠ ܕܪܘܟܬܗ ܕܝܥܩܘܒ ܒܠܗܐ܀