ܡܘܚܡܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܡܘܚܡܕ ܥܠ ܥܝܠܐ ܥܡ ܐܪܒܥܐ ܡܠܐܟ̈ܝܢ ܒܬܪܗ.

ܡܘܚܡܕ (ܥܪܒܐܝܬ مُحَمَّد) ܗܘ ܢܒܝܐ ܐܚܪܝܐ ܒܓܘ ܬܘܕܝܬܐ ܕܐܣܠܐܡ. ܡܘܚܡܕ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬܐ 571 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܟܐ ܘܡܝܬ ܒܫܢܬܐ 632 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܠܡܕܝܢܐ. ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܐܠܗܐ ܫܕܪ ܩܘܪܐܢ ܠܡܘܚܡܕ ܒܝܕ ܓܒܪܐܝܠ ܡܠܐܟܐ. ܐܢ ܡܫܠܡܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܐ ܕܡܘܚܡܕ܇ ܐܡܪܝܢ ܒܬܪܗ: ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡܗ (صلى الله عليه وسلم)܀