ܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠ ܒܨܝܕܐ ܐܪ̈ܝܐ

ܡܠܟܐ ܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠ (685-627 ܩ.ܡ.) ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܘܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܐܣܪܚܕܘܢ. ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ. ܒܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܡܝܐ ܒܟܠܗ ܬܐܒܝܠ ܕܗܘ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠ. ܫܡܗ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܗܘܐ ܐܣܦܝܕ (ܟܬܒܐ ܕܥܙܪܐ 4: 10)܀