ܐܫܘܪܒܢܝܦܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܫܘܪܒܢܝܦܠ ܒܨܝܕܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ

ܐܫܘܪܒܢܝܦܠ (685-627 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ) ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܘܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܣܪܚܕܘܡ. ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ. ܒܢܐ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܡܝܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܕܗܘ ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܫܘܪܒܢܝܦܠ. ܫܡܗ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܐܣܦܝܪ (ܣܦܪܐ ܕܥܙܪܝܐ 4: 10)܀