Jump to content

ܦܘܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܦܘܡܐ
ܦܘܡܐ ܕܚܪܕܢܐ

ܦܘܡܐ ܗܘ ܦܬܚܐ ܕܒܓܒܐ ܬܚܬܝܐ ܕܐܦ̈ܐ ܕܒܗ ܣܝܡ ܗܘ ܠܫܢܐ ܘܣܕܝܪܝܢ ܒܗ ܫܢ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܘܼܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܘܼܡܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܽܘܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܽܘܡ̈ܶܐ)