Jump to content

ܡܘܨܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܥܡ ܓܫܪܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܨܠ

ܡܘܨܠ (ܥܪܒܐܝܬ: الموصل܄ ܟܘܪܕܐܝܬ: مووسل܄ ܛܘܪܩܐܝܬ: Musul) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܥܝܪܐܩ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܒܓܕܐܕ܂ ܬܦܘܠ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܘܐܝܬ ܚܡܫܐ ܓܫܪ̈ܐ ܕܐܣܪ̈ܝܢ ܒܝܬ ܬܪܬܝܢ ܐܝܕ̈ܝ ܢܗܪܐ܂ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 1,750,000 ܥܡܘܪ̈ܐ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ܀