ܦܐܬܬ̈ܐ ܥܡ ܬܢܝܬ̈ܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܟܠ

Jump to navigation Jump to search

ܓܠܝܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܢܝܢ ܐܢܘܢ ܘܚܘܕܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܒ 05:02, 4 ܒܬܡܘܙ 2020. ܡܬܚܐ ܥܠܝܐ ܕ 5,000 ܦܠܛ̈ܐ ܐܝܬ ܒܐܣܢܐ.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 2. ܩܘܕܫ ܥܕܬܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 3. 3 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 4. ܚܕܝܐܒ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 5. ܬܪܥܐ:ܬܘܕܝܬܐ/ܥܘܬܕܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 6. ܕܝܪܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 7. 6 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 8. ܦܠܘܪܝܕܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 9. ܐܡܐܣܝܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 10. ܐܛܠܣ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 11. ܒܪܚܘܫܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 12. ܬܪܥܐ:ܬܘܕܝܬܐ/box-header‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 13. ܩܪܚܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 14. ܙܓܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 15. ܟܪܝܣ ܩܘܪܢܠ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 16. ܕܝܪܐ ܥܠܝܬܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 17. ܢܘܗܪܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 18. ܪܕܘܦܝܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 19. ܐܘܘܫܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 20. ܬܪܥܐ:ܡܕܥܢܘܬܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 21. 8 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 22. ܩܡܚܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 23. ܬܪܥܐ:ܓܘܓܪܦܝܐ/box-header‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 24. ܪܐܛܩܘ ܝܐܢܒ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 25. ܬܪܥܐ:ܬܫܥܝܬܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 26. ܟܪܥܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 27. ܫܚܠܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 28. ܬܪܥܐ:ܬܩܢܝܘܬܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 29. ܬܪܥܐ:ܝܘܠܦܢ ܚܝܘܬܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 30. ܩܪܕܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 31. ܬܪܥܐ:Box-footer‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 32. ܠܫܢܐ ܥܘܬܡܐܢܝܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 33. ܕܝܪܐ ܕܪܒܢ ܗܘܪܡܝܙܕ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 34. ܢܘܪ ܣܘܠܛܐܢ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 35. 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 36. ܟܬܒܬܐ ܕܨܨܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 37. ܩܘܦܬܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 38. 2 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 39. ܫܘܚܬܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 40. ܩܪܘܝܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 41. 7 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 42. ܛܘܘܝܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 43. ܩܢܘܢܐ ܕܠܝܢܙ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 44. 13 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 45. ܦܘܕܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 46. ܛܘܪ ܫܝܓܪ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 47. ܐܟܕܝܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 48. ܐܓܪܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 49. ܩܪܘ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)
 50. ܠܩܐ‎‏ (1 ܬܢܝܬܐ)

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)