ܦܐܬܬ̈ܐ ܥܬܝܩ ܡܢ ܟܠ

Jump to navigation Jump to search

ܓܠܝܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܢܝܢ ܐܢܘܢ ܘܚܘܕܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܒ 05:02, 1 ܒܬܡܘܙ 2020. ܡܬܚܐ ܥܠܝܐ ܕ 5,000 ܦܠܛ̈ܐ ܐܝܬ ܒܐܣܢܐ.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ܒܪܝܬܐ‎‏ (21:24, 5 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2008)
 2. ܡܙܡܘܪܐ 23‎‏ (01:48, 30 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2010)
 3. ܐܪܒܐ (ܩܪܝܬܐ)‎‏ (14:36, 26 ܒܐܝܠܘܠ 2010)
 4. ܐܢܚܝܠ‎‏ (07:09, 19 ܒܫܒܛ 2011)
 5. ܐܪܟܚ‎‏ (07:12, 19 ܒܫܒܛ 2011)
 6. ܘܝܩܝܦܝܕܝܐ: ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܩܘ̈ܠܒܐ‎‏ (18:05, 19 ܒܫܒܛ 2011)
 7. ܥܝܢܘܪܕܐ‎‏ (20:22, 19 ܒܫܒܛ 2011)
 8. ܒܬܣܐ‎‏ (10:43, 12 ܒܐܕܪ 2011)
 9. ܗܒܕܝܢ‎‏ (10:45, 12 ܒܐܕܪ 2011)
 10. ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܐܢܝܠ‎‏ (16:51, 10 ܒܐܝܠܘܠ 2011)
 11. ܐܝܣܚܩ ܝܥܩܘܒ‎‏ (20:00, 17 ܒܐܝܠܘܠ 2011)
 12. ܣܪܓܘܢ ܟܢܘܢ‎‏ (20:05, 17 ܒܐܝܠܘܠ 2011)
 13. ܥܐܕܕܐ ܪܗܐܘܝ‎‏ (20:05, 17 ܒܐܝܠܘܠ 2011)
 14. ܥܒܘܕ ܙܐܙܝ‎‏ (20:06, 17 ܒܐܝܠܘܠ 2011)
 15. ܪܐܡܝ ܐܕܡ‎‏ (20:06, 17 ܒܐܝܠܘܠ 2011)
 16. ܬܪܥܐ:ܝܘܠܦܢ ܚܝܘܬܐ‎‏ (09:09, 31 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2011)
 17. ܬܪܥܐ:ܡܕܥܢܘܬܐ‎‏ (05:31, 2 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 18. ܬܪܥܐ:ܬܫܥܝܬܐ‎‏ (05:31, 2 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 19. ܬܪܥܐ:ܬܩܢܝܘܬܐ‎‏ (05:31, 2 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 20. ܚܐܚ‎‏ (04:28, 3 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 21. ܬܪܥܐ:ܬܘܕܝܬܐ/ܥܘܬܕܐ‎‏ (05:19, 10 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 22. ܬܪܥܐ:Box-footer‎‏ (05:31, 10 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 23. ܬܪܥܐ:ܬܘܕܝܬܐ/box-header‎‏ (06:13, 10 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 24. ܕܝܪܐ ܥܠܝܬܐ‎‏ (04:47, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 25. 1002‎‏ (06:23, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 26. ܝܘܡܐ ܕܩܝܡܐ‎‏ (13:12, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 27. 1 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:11, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 28. 2 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:12, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 29. 3 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:13, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 30. 4 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:15, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 31. 6 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:18, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 32. 7 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:19, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 33. 8 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:23, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 34. 10 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:28, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 35. 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:29, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 36. 12 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:30, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 37. 13 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ‎‏ (23:31, 11 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 2011)
 38. ܬܪܥܐ:ܓܘܓܪܦܝܐ/box-header‎‏ (02:06, 1 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2011)
 39. ܬܪܥܐ:ܐܘܪܘܦܐ‎‏ (03:44, 1 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2011)
 40. ܬܪܥܐ:ܬܘܕܝܬܐ‎‏ (00:08, 2 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2011)
 41. ܬܪܥܐ:ܓܘܓܪܦܝܐ‎‏ (03:18, 2 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2011)
 42. ܬܪܥܐ:ܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ‎‏ (00:21, 3 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2011)
 43. ܬܪܥܐ:ܐܢܛܐܪܩܛܝܩܐ‎‏ (00:47, 3 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2011)
 44. ܐܛܠܣ‎‏ (01:26, 3 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2011)
 45. ܬܪܥܐ:ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ‎‏ (00:02, 10 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2011)
 46. ܬܪܥܐ:ܐܦܪܝܩܐ‎‏ (00:02, 10 ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ 2011)
 47. ܩܘܕܫ ܥܕܬܐ‎‏ (13:48, 15 ܒܚܙܝܪܢ 2012)
 48. ܠܐܝܩܐ‎‏ (21:09, 15 ܒܚܙܝܪܢ 2012)
 49. ܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ‎‏ (15:00, 18 ܒܚܙܝܪܢ 2012)
 50. ܦܠܣܛܝܢ‎‏ (06:41, 30 ܒܚܙܝܪܢ 2012)

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)