Jump to content

ܓܓܘܠܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܕܘܟܬܐ ܕܓܓܘܠܬܐ ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܓܓܘܠܬܐ (ܐܪܡܐܝܬ: גָּגוּלתָּא) ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܥܬܝܩܬܐ ܕܒܗ ܐܨܛܠܒ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܣܘܟܠܐ ܕܫܡܐ ܕܓܓܘܠܬܐ ܗܘ ܩܪܩܦܬܐ܀