ܓܓܘܠܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܕܘܟܬܐ ܕܓܓܘܠܬܐ ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܓܓܘܠܬܐ (ܐܪܡܐܝܬ: גָּגוּלתָּא) ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܥܬܝܩܬܐ ܕܒܗ ܐܨܛܠܒ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܣܘܟܠܐ ܕܫܡܐ ܕܓܓܘܠܬܐ ܗܘ ܩܪܩܦܬܐ܀