Jump to content

ܬܘܠܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܘܠܥܐ ܕܐܪܥܐ

ܬܘܠܥܐ ܪ̈ܚܫܐ ܗܘ ܙܥܘܪܐ ܐܪܝܟ ܓܘܫܡܐ ܕܪܫܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܪ̈ܓܠܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܵܘܠܥܵܐ / ܬܵܘܠܲܥܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܵܘܠܥܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܰܘܠܥܳܐ / ܬܰܘܠܰܥܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܰܘܠ̈ܥܶܐ)