ܩܠܒܐ:ܡܫܪܝܬܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

Error: Image is invalid or non-existent.

ܗܫܐ ܐܝܬ 1,631 ܡܓܠ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ


ܚܡܫܒܫܒܐ، 23 ܒܐܝܪ 2019 ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ - ܫܘܝܐ، 23 ܒܐܝܪ

<4331Thu, 23 May 2019 12:09:43 +00002019512 2019-05-23T12:09:43+00:00ܚܡܫܒܫܒܐpm4343=error>EpThu, 23 May 2019 12:09:43 +0000UTC43430920195 UTCThu, 23 May 2019 12:09:43 +0000Thu, 23 May 2019 12:09:43 +00002019Thu, 23 May 2019 12:09:43 +0000: 15586133835Thu, 23 May 2019 12:09:43 +0000UTC2019-05-23T12:09:43+00:00201912509142UTC23 pu52019-05-23T12:09:43+00:0031upm310920195 2019-05-23T12:09:43+00:0012pmThu, 23 May 2019 12:09:43 +0000pm2019-05-23T12:09:43+00:0031UTCThu, 23 May 2019 12:09:43 +0000 &qu201931;ܡ&qu201931;.</4331Thu, 23 May 2019 12:09:43 +00002019512> ܣܘܪܓܕܐ ܐܫܘܪܝܬܐ

• ܚܒ̈ܝܫܬܐ ܡܛܟܣܐ ܒܣܕܪܐ ܕܐܠܦ - ܒܝܬ •

! - ܐ - ܒ - ܓ - ܕ - ܗ - ܘ - ܙ - ܚ - ܛ - ܝ - ܟܟ - ܠ - ܡܡ - ܢܢ - ܣ - ܥ - ܦ - ܨ - ܩ - ܪ - ܫ - ܬ