Jump to content

ܦܪܙܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܨܝܢܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡܢ ܣܘܝܕ

ܦܪܙܠܐ ܚܦܪܐ ܣܓܝ ܩܫܝܘܬܐ ܕܪܐܟ ܘܣܡܩ ܒܢܘܪܐ ܘܥܒܕܝܢ ܡܢܗ ܫܫܠܬ̈ܐ ܘܣܟ̈ܐ ܘܫܪܟܐ. ܒܟܝܡܝܐ ܪܡܙܗ ܗܘ Fe (ܡܢ ܠܐܛܝܢܝܐ ferrum)܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܲܪܙܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܰܪܙܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܰܪ̈ܙܠܶܐ)