Jump to content

ܡܪܒܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܪܒܥܐ ܐܬܪ ܕܪܒܥ ܥܘܠܐ ܟܕ ܒܟܪܣܐ ܗܘ ܕܐܡܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܪܒܥܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܪ̈ܒܥܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܪܒܥܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܪ̈ܒܥܶܐ)