ܡܪܒܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܪܒܥܐ ܐܬܪ ܕܪܒܥ ܥܘܠܐ ܟܕ ܒܟܪܣܐ ܗܘ ܕܐܡܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܪܒܥܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܪ̈ܒܥܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܪܒܥܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܪ̈ܒܥܶܐ)


Crystal Project kedit.png
This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.