ܥܘܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܥܘܠܐ

ܥܘܠܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ: embryo) ܗܘ ܝܠܕܐ ܙܥܘܪܐ ܒܡܪܒܥܐ ܕܐܡܗ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܒܛܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܒܘܥܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܒܛܢܐ. ܡܬܩܪܐ ܥܘܠܐ ܚܝܐ ܒܡܫܩܠ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܒܛܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܘܸܠܵܐ . ܥܘܼܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܘܸܠܹ̈ܐ . ܥܘܼܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܽܘܠܳܐ . ܥܘܶܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܽܘ̈ܠܶܐ . ܥ̈ܘܶܠܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܥܘܠܐ ܚܝܐ