ܡܦܠܚܢܐ:Man2fly2002/test2

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܠܗܐ ܗܒ ܝܘܠܦܢܐ ܠܐܝܢܐ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ ... ܘܠܪܒܐ ܕܡܠܦ ܫܦܝܪ ܥܒܕܗܝ ܪܒܐ ܒܡܠܟܘܬ̣ܟ̣


Error: Image is invalid or non-existent.

ܗܫܐ ܐܝܬ 1,637 ܡܓܠ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ


ܫܒܬܐ، 17 ܒܐܒ 2019 ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ - ܫܘܝܐ، 17 ܒܐܒ

<5231Sat, 17 Aug 2019 18:12:52 +0000201986 2019-08-17T18:12:52+00:00ܫܒܬܐpm5252=error>EpSat, 17 Aug 2019 18:12:52 +0000UTC52521220198 UTCSat, 17 Aug 2019 18:12:52 +0000Sat, 17 Aug 2019 18:12:52 +00002019Sat, 17 Aug 2019 18:12:52 +0000: 15660655728Sat, 17 Aug 2019 18:12:52 +0000UTC2019-08-17T18:12:52+00:0020196812228UTC17 62019Sat, 17 Aug 2019 18:12:52 +000017 &qu201931;08pm8&qu201931;.</5231Sat, 17 Aug 2019 18:12:52 +0000201986> ܣܘܪܓܕܐ ܐܫܘܪܝܬܐ

• ܚܒ̈ܝܫܬܐ ܡܛܟܣܐ ܒܣܕܪܐ ܕܐܠܦ - ܒܝܬ •

! - ܐ - ܒ - ܓ - ܕ - ܗ - ܘ - ܙ - ܚ - ܛ - ܝ - ܟܟ - ܠ - ܡܡ - ܢܢ - ܣ - ܥ - ܦ - ܨ - ܩ - ܪ - ܫ - ܬ


No linkWikibar2.png
Cscr-featured.svg ܡܡܪܐ ܦܪܝܫܐ
No linkWikibar2.png
Orologio rosa.svg ܡܢ ܬܚܪܘܢܗ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ
No linkWikibar2.png
Noia 64 apps date.png ܐܕܝܘܡ ܝ̣ܠܗ...

ܩܠܒܐ:ܢܣܒܬܐ ܝܘܡܐ 17 ܒܐܒ

No linkWikibar2.png
Gnome-emblem-photos.svg ܨܘܪܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܕܝܘܡ
No linkWikibar2.png
Wikipedia Checkuser.png ܡܦܐܬܐ ܕܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ

ܚܒܫܝ̈ܬܐ · ܣܕܪ̈ܐ · ܣܕܪܐ ܪܝܫܝܐ · ܚܒܫܝܬܐ ܦܪܝܫܐ · ܩܘܕܝܟܘܣ ܐ–ܬ

Local-time.svg
ܓܕܫܐ ܗܫܝܐ
 • ܝܘܢܣܩܘ ܝܗܒܘܠܐ ܦܠܣܛܝܢ ܗܕܡܘܬܐ ܓܡܪܬܐ ܒܡܛܟܣܬܗ ܒܚܘܫܚܐ 107 ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܕܡܐ ܘܓܝܘܢܬܐ 14 ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܚܣܝܟܘܬܐ 52 ܐܬܪܘܬܐ ܡܢ ܝܗܘܠܬܐ ܕܩܠܗܝ.
 • ܛܘܦܢܐ ܒܓܘ ܬܐܝܠܢܕ ܨܡܪܗ ܣܓܝ ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ ܒܐܢܩܘܩ ܘܥܒܕ ܠܗ ܟܪ ܥܠ ܚܝܗ ܕܬܪܝܢ ܡܠܝܘܢܐ ܐܢܫ̈ܐ.
 • ܘܝܩܝ ܛܒ̈ܐܝܬܝܪ ܡܢ ܓܕܫܐ ܗܫܝܐ...

  Crystal Clear talk.png
  ܐܡܪ
  0
  Right pointing double angle quotation mark.svg ܠܝܬ ܚܘܒܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܢܬܠ ‌ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܚܒܝܒܘ̈ܗܝ. Left pointing double angle quotation mark.svg


  ܘܝܩܝ ܨܘܬܐܨܦܬܐ ܚܪܝܬܐ

  Pages Mac.png
  ܬܪܝܨܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܢܐܡܪ
  0
  ܠܐ ܬܐܡܪ: ܟܬ̣ܲܒ̣ܢ̈ܐ ܕܝܗ ܚܕ̈ܬܐ
  ܐܡܪ: ܟܬ̣ܒ̣̈ܐ ܕܝܗ ܚܕ̈ܬܐ

  ܘܝܩܝܠܟܣܝܩܘܢܡܘܕܥܢܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ

  Cravate-normal.png
  ܡܐ ܝܠܗܿ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ؟

  ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܗܝ ܬܪܡܝܬܐ ܕܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ (ܡܒܘܥܐ ܕܝܕܥܬܐ) ܒܠܫ̈ܢܐ ܦܪܝܫܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 250 ܠܫܢ̈ܐ ܠܣܝܡ ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ ܘܒܕܩܘܬܐ ܓܡܪܬܐ ܘܙܢܢܝܬܐ ܘܠܣܛܪܝܬܐ، ܟܠ ܡܨܐ ܡܫܘܬܦ ܒܣܝܡܘܬܗ, ܐܣܚܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ (ܣܘܪܝܝܬܐ) ܫܪܝܬ ܒܫܢܬܐ 2006. ܐܢܬ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܡܨܐ ܬܥܕܪܢ ܒܒܢܝܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܘܫܦܪܢܬܗ ܒܫܘܬܦܘܬܘܟ ܥܡ ܟܢܝܫܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܟܬܒܬܐ ܕܡܓܠܐ ܚܕܬ̈ܐ. ܚܙܝ ܦܣܘܩܐ ܕܥܘܕܪܢܐ (ܕܘܒܪܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ) ܠܫܩܠܐ ܝܬܝܪ ܥܘܕܪܢܐ.

  Color-chars-logo.png
  ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܫܢܐ ܐܚܪܢܐ

  السريانية سيريانىSyrštinaSyrische SpracheΣυριακή γλώσσαSyriacsiriaIdioma siríacoزبان سریانیSyriaqueסורית Sirjački jezikLingua siriacaシリア語시리아어Lingua SyriacaസുറിയാനിSyrischsyryjskiLíngua siríacaСирийский языкSyriskaภาษาซีเรียคSüryanice敘利亞語

  ܐܚ̈ܘܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ
  Wiktionary-logo.svg
  ܘܝܩܝܠܟܣܝܩܘܢ
  ܠܟܣܝܩܘܢ ܚܐܪܐ
  Wikiquote-logo.svg
  ܘܝܩܝܟܪܝܣܝܣ
  ܟܘܢܫܐ ܚܐܪܐ
  ܕܟܪ̈ܝܣܝܣ
  Wikibooks-logo.svg
  ܘܝܩܝܣܦܪܐ
  ܣܦܪ̈ܐ ܠܝܘܠܦܢܐ
  Wikisource-logo.svg
  ܘܝܩܝܫܪܫܐ
  ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܚܐܪܐ
  ܕܟܬܒ̈ܐ
  Wikinews-logo.svg
  ܘܝܩܝܛܐܒ̈ܐ
  ܕܘܟܬܐ ܚܐܪܬܐ ܕܛܐܒ̈ܐ
  ܚܕ̈ܬܐ
  Wikimedia Community Logo.svg
  ܡܝܛܐ-ܘܝܩܝ
  ܡܥܕܪܢܘܬܐ ܝܚܝܕܬܐ
  ܠܘܝܩܝܡܝܕܝܐ
  Commons-logo.svg
  ܘܝܩܝܓܘܐ
  ܐܘܨܪܐ ܚܐܪܐ ܕܡܝܕ̈ܝܐ
  Wikispecies-logo.svg
  ܘܝܩܝܙܢܝ̈ܐ
  ܛܟܣܐ ܕܙܢܝ̈ܐ ܕܥܠܡܐ
  ܕܚܝ̈ܘܬܐ
  ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܚܪܝܢܐ

  ܟܠ ܘܝܩܝܦܕ̈ܝܐ ܟܘܢܫܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܫܪܘܝܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒܠܫܢܐ ܐܚܪܢܐ

  • ܩܕ ܚܙܬ ܐܣܟܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܡܣܦܩ ܩܐܫ ܕܦܐܬܐ
  ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܬܐ | ܡܢܝܢܘܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܣܘܪܝܝܬܐ