ܦܠܝܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܟܘܟܒܐ ܛܥܝܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܦܠܝܛ̈ܐ ܥܡ ܫܡܫܐ

ܦܠܝܛܐ ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܛܥܝܐ ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܦܗܝܐ ܒܡܡܠܠܘܬ ܟܘܟܒܐ ܐܘ ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܒܫܡܝܐ ܕܚܕܪ ܚܕܪ ܟܘܟܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܲܠܝܼܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܲܠܝܼܛܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܰܠܺܝܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܰܠܺܝܛ̈ܶܐ)