ܟܘܟܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܘܟ̈ܒܐ

ܟܘܟܒܐ ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܢܗܝܪܐ ܪܒܐ ܕܦܠܙܡܐ ܒܬܐܒܝܠ܂ ܐܝܟܢܐ ܫܡܫܐ ܗܝ ܟܘܟܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܘܟܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܘܟ̈ܒܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܘܟܒ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܘܟ̈ܒ݂ܶܐ)