ܟܘܟܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܟܝܡܐ

ܟܘܟܒܐ ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܢܗܝܪܐ ܪܒܐ ܕܦܠܙܡܐ ܒܬܐܒܝܠ. ܐܝܟܢܐ ܫܡܫܐ ܗܝ ܟܘܟܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܵܘܟ̇ܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܵܘ̈ܟ̇ܒܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܘܟ̇ܒ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܘ̈ܟ̇ܒ݂ܶܐ)