ܛܐܪܩ ܥܙܝܙ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Tariq Aziz on the Most-Wanted Iraqi Playing Cards.jpg

ܛܐܪܩ ܥܙܝܙ (ܥܪܒܐܝܬ طارق عزيز‎܆ ܐܬܝܠܕ 28 ܢܝܣܢ 1936 ܒܬܠ ܟܐܦܐ ܒܫܡܐ ܡܝܟܐܝܠ ܝܘܚܢܢ܆ ܡܝܬ 5 ܚܙܝܪܢ 2015 ܒܢܐܨܪܝܐ) ܗܘܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܘܙܝܪܐ ܕܒܪܝܘܬܐ ܒܝܢܬ 1983 ܥܕܡܐ ܠ1991 ܘܬܚܠܘܦܐ ܕܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܒܝܢܬ 1979 ܥܕܡܐ ܠ2003 ܒܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܙܒܢܐ ܕܨܕܐܡ ܚܘܣܝܢ܀