Jump to content

ܨܕܐܡ ܚܘܣܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܕܐܡ ܚܘܣܝܢ ܒ2004

ܨܕܐܡ ܚܘܣܝܢ (ܫܡܐ ܪܫܡܝܐ: ܨܕܐܡ ܚܘܣܝܢ ܥܒܕ ܐܠܡܓܝܕ ܐܠܬܟܪܝܬܝ, ܥܪܒܐܝܬ: صدام حسين عبد المجيد التكريتي) (ܐܬܝܠܕ: 28 ܢܝܣܢ 1937 - ܡܝܬ: 30 ܟܢܘܢ ܐ 2006) ܗܘܐ ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܥܝܪܐܩ ܡܢ 16 ܬܡܘܙ 1979 ܠ9 ܢܝܣܢ 2003܀