ܙܢܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܙܢܩܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܙܢܩܐ ܡܢܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܘܥ̈ܐ ܬܚܝܬ ܦܘܡܐ. ܙܢܩܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܡܢ ܦܟܐ ܬܚܬܝܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܲܢܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܲܢܩܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܰܢܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܰܢܩ̈ܶܐ)


Crystal Project kedit.png
This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.