Jump to content

ܙܢܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܙܢܩܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܙܢܩܐ ܡܢܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܘܥ̈ܐ ܬܚܝܬ ܦܘܡܐ. ܙܢܩܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܡܢ ܦܟܐ ܬܚܬܝܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܲܢܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܲܢܩܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܰܢܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܰܢܩ̈ܶܐ)