ܗܪܡܙܕ ܐܒܘܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܗܪܡܙܕ‏ ܐܒܘܢܐ (ܐܬܝܠܕ 1940 - ܡܝܬ 19 ܒܢܝܣܢ 2009) ܗܘܐ ܡܟܬܒܢܐ ܕܙܒܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܬܝܕܥ ܗܘܐ ܥܠ ܦܘܠܚܢܗ ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܥܝܪܐܩ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬܐ ܕ1940 ܒܐܠܩܘܫ. ܢܣܒ ܗܘܐ ܐܫܛܪܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܐܟܣܛܪ ܒܫܢܬܐ ܕ1982. ܟܬܒ ܟܬܒܐ ܥܡ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܦܢܩܝܕ̈ܢ ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ.

ܡܝܬ ܗܪܡܙܕ ܐܒܘܢܐ ܒܛܘܪܘܢܛܘ ܒܩܢܕܐ ܒܫܢܬܐ ܕ2009 ܡܢ ܫܘܬܩ ܠܒܐ܀