«ܣܦܪ ܡܠܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܕܟܝܬ.
(ܦܐܬܐ ܚܕܬܐ)
 
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:BilingualDictionaries.jpg|thumb|ܣܦܪ ܡ̈ܠܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦܐܡܫܚ̈ܠܦܐ]]
 
'''ܣܦܪ ܡ̈ܠܐ''' ܐܩܐܘ '''ܠܟܣܝܩܘܢ''' ܐܘ '''ܠܗܟܣܝܩܘܢ''' (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ|ܝܘܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ]]: λεξικόν) ܐܝܬܘܗܝ [[ܟܬܒܐ]] ܕܐܝܬ ܒܗ ܡ̈ܠܐ ܘܕܝܗܒܐܘܕܝܗܒ ܣܘܟܠܐ ܠܟܠ ܡܠܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܣܦܪ ܡ̈ܠܐ ܠܚܕ [[ܠܫܢܐ|ܠܫܢ]] ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܣܦܪ ܡ̈ܠܐ ܒܝܢܬ ܠܫܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦܐܡܫܚ̈ܠܦܐ ܐܘܟܝܬ [[ܬܘܪܓܡܐ]] ܒܝܢܬ ܠܫܢ̈ܐ܀
 
[[af:Woordeboek]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ