«ܡܙܡܘܪܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܕܟܝܬ.
ܙ (ܫܢܐ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܠ ܡܙܡܘܪܐ: ܫܩܠܬ ܣܝܡܐ.)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Bhs psalm1.gif|thumb|250px|ܡܙܡܘܪܐ 1 ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ]]
ܟܬܒܐ ܕ'''ܡܙܡܘܪ̈ܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܝܬ]]: תהילים) ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ [[ܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܐ|ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܐ]]. ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܗܢܘܢ [[ܙܡܝܪܬܐ|ܙܡܝܪ̈ܬܐ]] ܐܬܟܬܒܘ̱ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܟܬܘܒ̈ܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܐܝܕ̈ܝ [[ܕܘܝܕ|ܕܘܝܕ ܢܒܝܐ]]. ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ 150 ܡܙܡܘܪ̈ܐ.
 
ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܬܐ ܟܬܘܒ̈ܐ:
*ܕܘܝܕ (73 ܡܙܡܘܪ̈ܐ)
*ܡܘܫܐ (1 ܡܙܡܘܪܐ)
*ܫܠܝܡܘܢ (2 ܡܙܡܘܪ̈ܐ)
*ܐܣܦ (7 ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܙܪܥܗ ܐܬܟܬܒܘ̱ 5 ܡܙܡܘܪ̈ܐ)
*ܠܒܢ̈ܝ ܕܩܘܪܚ (11 ܡܙܡܘܪ̈ܐ)
*ܐܬܢ (1 ܡܙܡܘܪܐ)
 
ܟܬܒܐ ܕ'''ܡܙܡܘܪ̈ܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܝܬܥܒܪܐܝܬ]]: תהילים) ܐܝܬܐܘ תהלים) ܗܘܐܗܘ ܚܕ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕ[[ܝܬܝܩܝܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܐ|ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܐܥܬܝܩܬܐ]]. ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܗܢܘܢܐܢܘܢ [[ܙܡܝܪܬܐ|ܙܡܝܪ̈ܬܐ]] ܐܬܟܬܒܘ̱ܐܬܟܬܒܘ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܟܬܘܒ̈ܐܕܟܬܘܒ̈ܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܐܝܕ̈ܝ [[ܕܘܝܕ|ܕܘܝܕ ܢܒܝܐ]]. ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ 150 ܡܙܡܘܪ̈ܐ.ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ܀
 
ܟܬܒܐܠܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܬܐ ܟܬܘܒ̈ܐ:
*ܕܘܝܕ (ܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
*ܡܘܫܐ (11ܚܕ ܡܙܡܘܪܐܡܙܡܘܪ)
*ܫܠܝܡܘܢ (2ܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
*ܐܣܦ (ܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ ܘܙܪܥܗ ܐܬܟܬܒܘ ܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
*ܠܒܢ̈ܝ ܕܩܘܪܚ (11ܚܕܥܣܪ ܡܙܡܘܪ̈ܐܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
*ܐܬܢ (1ܚܕ ܡܙܡܘܪܐܡܙܡܘܪ)
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==
*[[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]]
 
 
[[af:Psalms]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ