ܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܦ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ (ܦܪܣܝܐ ܡܨܥܝܐ: 𐭠𐭮𐭥𐭥𐭮𐭲𐭭) ܗܘܬ ܦܢܝܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܡܢ ܫܢܬ 226 ܥܕ 637. ܘܐܝܬ ܠܗ ܗܘܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܐ ܙܒܪܓܢ[1][2][3]܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

  1. ܦܐܬܐ ܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ ܒܐܝܪܐܢܝܟܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ)
  2. ܦܐܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ ܒe-GDESH (ܐܢܓܠܐܝܬ)
  3. "ܐܓܪܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܝܬ ܪܫܡ ܕܟܬܒ ܡܛܠ ܒܪܨܘܡܐ". Archived from the original on 2023-08-12. Retrieved 2023-08-12.

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]