Jump to content

ܒܒܐ (ܬܪܥܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܒܐ ܕܦܪܙܠܐ ܒܪܘܣܝܐ

ܒܒܐ ܗܘ ܬܪܥܐ ܕܢܦܬܘܚ ܠܕܘܟܬܐ ܣܝܓܬܐ ܒܓܘܕ̈ܐ ܐܘ ܗܘ ܦܬܚܐ ܒܣܝܓܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܵܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܵܒܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܳܒ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܳܒ݂̈ܶܐ)