ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܠܦ ܓܝܡܠ ܕܠܬ ܙܝܢ ܚܝܬ ܛܝܬ ܝܘܕ ܟܦ
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ך
ܠܡܕ ܡܡ ܣܡܟ ܥܝܢ ܨܕܝ ܩܘܦ ܪܝܫ ܬܘ
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ם ן ף ץ

ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܠܟܬܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ܥܒܪܝܐ ܘܐܪܡܝܐ ܘܝܝܕܝܫ ܘܠܐܕܝܢܘ ܘܥܪܒܝܐ ܝܗܘܕܝܐ. ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ (ܐܝܬ ܬܠܬ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܢܝܢ ܐܦ ܙܘ̈ܥܐ ܐܪ̈ܝܟܐ. ܠܝܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܢܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ) ܘܐܬܘܬ̈ܐ ܥܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܠܣܡܠܐ܀