ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܠܦ ܓܡܠ ܕܠܬ ܙܝܢ ܚܝܬ ܛܝܬ ܝܘܬ ܟܦ
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ך
ܠܡܕ ܡܝܡ ܣܡܟܬ ܥܐ ܨܕܐ ܩܘܦ ܪܝܫ ܬܘ
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ם ן ף ץ


ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܠܟܬܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ܥܒܪܝܐ ܘܐܪܡܝܐ ܘܝܕܝܫܝܐ ܘܠܕܝܢܘ ܘܥܪܒܝܐ ܝܗܘܕܝܐ܀ ܐܝܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ (ܐܝܬ ܬܠܬ ܐܬܘ̈ܢ ܕܐܢܝܢ ܐܦ ܙܘ̈ܥܐ ܐܪ̈ܝܟܐ܂ ܠܝܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܢܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܠܟܘܕܝܗܝܢ ، ܘܐܬܘܬ̈ܐ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡܬܩܪܗ̈ܝ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܠܣܡܠܐ܀